Hjem

Nyheder

02.01.2017

 

Dato for ordinær generalforsamling er fastsat til den 21. februar 2017, kl. 19.00.

Indkaldelse og dagsorden er uddelt og kan ligeledes ses her.

Reviderede leveregler til godkendelse: Leveregler

Regnskab m.v. kan ses ved at klikke på følgende links:

Resultatopgørelse, Balance, Hensættelser, Budget 2017

 

16.04.2016

 

Vi har igen afholdt en super hyggelig og succesfuld "Store Fejedag" - mange var mødt op og der er lavet masser af dejlige ting i vores område. Prøv også den nye bænk ved vandbassinet!!

 

08.03.2016

 

Bestyrelsen takker for det pæne fremmøde til årets generalforsamling - referat kan findes og læses under "mødereferater"

 

23.01.2016

 

Dato for ordinær generalforsamling er fastsat til onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00.

Indkaldelse og dagsorden er uddelt og kan ligeledes ses her.

Regnskab m.v. kan ses ved at klikke på følgende links:

Resultatopgørelse, Balance, Hensættelser, Budget 2016

 

27.09.2015

 

Vi har igen holdt "Store Fejedag" med stor succes. Der er bl.a. blevet beskåret træer og buske på volden ud mod Roskildevej og der er lavet flotte granit-sætninger rundt om alle vores træer, så ukrudt ikke længere vokser ind langs træernes stammer.

 

24.02.2015

 

Regnskab for 2014 og budget for 2015, godkendt på generalforsamlingen kan ses under ØKONOMI

 

14.09.2014

 

Bestyrelsen og et antal husejere, har holdt "store fejedag" hvor vi i fællesskab har fået udskiftet og plantet nye roser i bedene, ordnet græskanter, fejet og plantet enkelte nye træer. En super hyggelig dag, som vil blive gentaget i foråret 2015

 

10.06.2014

 

Ringsted Kommune har udsendt skrivelse vedr. lovliggørelse af OC Huse, som er omfattet af den tidl. omtalte "brandsag". Den enkelte husejer, bør tage stilling til situationen, evt. ved at søge dispensation. Brevet samt bestyrelsens kommentater, er husstandsomdelt.

 

10.06.2014

 

Regnskab m.v. godkendt på generalforsamlingen, kan ses ved at klikke på fanen ØKONOMI.

 

Copyright © All Rights Reserved